Web.

I webbutvecklarens värld rör sig teknikutvecklingen snabbt. Genom en fundamental förståelse för interaktionsdesign och sunda programmeringsprinciper kan vi leverera gränssnitt som lever upp till slutanvändarens förväntningar oavsett uppdrag.

Tidigare projekt.

Software engineering

Webbapplikation

Utveckling och design av en “mobile first sample gathering” webbapplikation med serverlös backend i Azure. Implementering av model träning och versioning pipeline. Modellerna användes sedan för prediktering av en annan webapplication client genom att använda Tensorflow JS i real-tid.

[Python, Node, Tensorflow, Keras, Javascript, Azure (Cosmos DB, Functions)]

Software engineering

Fastighet

Utveckling av ett maskininlärnings ramverk för ett fastighetssystem i form av en webbapplikation på GCP med en React frontend. Ramverkets funktioner inkluderar datauppladdning, modellträning och evaluering samt prediktering. Implementation görs i Python och NodeJs.

[NLP, FastText, Python, Node, scikit-learn, GCP, Firestore, Cloud run, OpenAPI, JWT]

Software engineering

ICT

Utveckling och design av webgränssnitt i ett världsledande bolag inom nätverkskameror. Arbete i litet team med att anpassa en webapplikation för specifika produkter.

[Typescript, React, Redux, Angular, Git, Electron, PowerShell, AWS, Webpack, Docker, Couch]