Fullstack-utvecklare

Vi erbjuder en miljö av valfrihet, delaktighet, öppenhet och gemenskap. Välj själv vilka uppdrag du tar och vilken fördelning du vill ha mellan lön, semester och andra förmåner. Vi söker nu ytterligare medarbetare med fullstack-kompetens till vår gemenskap. Vem du än är, alla är lika välkomna.

Vårt erbjudande.

En anställningsmodell som ger dig stor valfrihet. Du har t.ex. möjlighet att själv bestämma fördelningen mellan lön, pensionssparande, utbildningar, seminarier eller konferenser. Vi ställer inga krav på antalet arbetade timmar utan det är hur bra uppdraget utförs och att kunden är nöjd som är det viktiga för oss.

Hos oss är det viktigt att alla får chansen att påverka, därför träffas vi ofta både formellt och informellt för att ägna oss åt allt från affärsutveckling och studiebesök i Silicon Valley till spelkvällar på kontoret. Man bestämmer själv till vilken grad man vill engagera sig i det interna arbetet, men alla har full insyn i bolaget.

Urval och tillsättning sker löpande.