Machine learning.

Den revolution inom både mjukvara och hårdvara som vi sett de senaste åren har gett fantastiska möjligheter att automatisera och integrera intelligenta lösningar i allt fler branscher och produkter. Många företag har redan kommit en bit på vägen med att kapitalisera på detta, medan andra precis har börjat förstå värdet det tillför. Oavsett vilken fas ni befinner er i så utgör Neodev en kompetent samarbetspartner.

Tidigare projekt.

Machine learning

Telecom

Förstudie för att undersöka möjligheten att applicera AI, data science och machine learning-metoder inom ett specifikt område hos kund i mobilbranschen.

Machine learning

Security

Mjukvaruutveckling inom Machine Learning för användning i inbyggda system hos kund inom säkerhetsbranschen. Huvudsakligen med C och C++ som programmeringsspråk och Python samt shell script för utveckling av test- och träningsramverk samt dataanalys.

Machine learning

machine learning & systemutveckling

Vinnovaprojekt - AI-modul för integrering i ett befintligt system för att kategorisera text data i olika klassificeringssystem. Arbetet inkluderade text pre-processing och implementering av modeller för att bädda in ord.

Frontendutveckling för samma system - utveckling av ett user interface i React för att hantera input data, demonstrera kategorisering och underlätta datainsamling. [NLP, Python, React, MongoDB, React, Javascript, Flask]

Samma kund valde oss för att modernisera deras befintliga webbapplikation som var skriven i jQuery och webforms. Utveklingen gjordes i React och arbetet krävde planering, omstrukturering och utveckling av ett nytt arbetsflöde för att kunna leverera en klonad version av webbapplikationen med ytterligare funktioner.

[Git, React, Javascript, C#, ASP.NET, .NET framework]

Machine learning

Machine learning & apputveckling

Utveckling och design av en “mobile first sample gathering” webbapplikation med serverlös backend i Azure. Implementering av model träning och versioning pipeline. Modellerna användes sedan för prediktering av en annan webapplication client genom att använda Tensorflow JS i real-tid. [Python, Node, Tensorflow, Keras, Javascript, Azure (Cosmos DB, Functions)]