Valfrihet & delaktighet.

Neodev genomsyras av valfrihet, delaktighet, öppenhet och gemenskap. Välj själv vilka uppdrag du tar och vilken fördelning du vill ha mellan lön, pension och andra förmåner. Du får möjligheten att vara med i utvecklingen av företaget samtidigt som du utvecklar dig själv.

En modell som fungerat i 20 år.

Vi på Neodev skapar det bolag som vi själva vill arbeta i. Genom stor valfrihet vill vi få alla att trivas och utvecklas. Efter att ha provat vår modell är det få som vill byta till en vanlig anställning igen.

Vill du också vara en del av vår gemenskap?

En del av Sylog-koncernen sedan 2022.