Machine learning.

Den revolution inom både mjukvara och hårdvara som vi sett de senaste åren har gett fantastiska möjligheter att automatisera och integrera intelligenta lösningar i allt fler branscher och produkter. Många företag har redan kommit en bit på vägen med att kapitalisera på detta, medan andra precis har börjat förstå värdet det tillför. Oavsett vilken fas ni befinner er i så utgör Neodev en kompetent samarbetspartner.