Mobile apps.

Vissa problem kan bara lösas med en välskriven mobilapp! En app som från grunden är designad för den mobila upplevelsen, programmerad i operativsystemets egna ramverk. Vi har specialkompetens både inom Kotlin och Swift!

Tidigare projekt.

Software engineering

Android

Utveckling av all från android applikationer till sensor kommunikation för fingeravtryckssensorer. Arbetet inkluderar implementation av nya funktioner för att förbättra mjukvaran, optimering av befintlig kod, bugghantering.

[Android, C, C++, Java, Git, Gerrit, Jira, Sublime, Android Studio, Image Processing, Fingerprint Sensors, App] Development, Iris]

Software engineering

Smartphone app

iOS-utveckling for en online shopping app med fokus på användarvänlighet med hundratusentals unika användare varje dag. En del av e-commerce teamet som hanterar checkout, betalning och specifika marknadskonfigurationer.

[Swift 4, Swift 5, REST, Real time async communication, Animation, Localization, Xcode, AppCode, GIT, Gerrit, Jenkins, Cocoapods, JIRA, App Store Connect, Payment, Market Configurations]

Software engineering

Smartphone app

Produktutveckling i ett startup-bolag med fokus på personsäkerhet. Design och utveckling av iOS-app skriven i Swift med stort fokus på användarvänlighet samt uppkoppling mot MongoDB-databas för realtidsuppdatering av användardata. Agilt utvecklingsteam bestående av både front-end- och back-end-utvecklare i nära samarbete.

[Swift 3, Swift 4, Software Architecture, Cryptography, Security, Security Framework, SSL, CommonCrypto, X509 Certificates, Custom Push/Local Notifications (Notification Extensions), Local Authentication (TouchID/FaceID), ARFoundation, REST, Alamofire, Xcode, GIT, Gitlab, Jenkins, Cocoapods, JIRA, App Store Connect]