Inbyggda system.

Vi jobbar med allt från styrning av sensorer och motorer till utveckling av drivrutiner och kernel moduler. Utvecklingen sker i C/C++ och ofta handlar det om realtidssystem där resurssnål programmering krävs. Embedded Linux är vanligast förekommande men utvecklingen sker också på andra realtidsoperativsystem.

Tidigare projekt.

Software engineering

ICT

Produktutveckling i ett världsledande bolag inom nätverkskameror och video encoders. Skriva drivrutiner och kernel moduler för ett inbyggt Linux system. I arbetet ingår även att driva förstudier för nya funktioner i kameran. Programmering sker i C och Python.

[ C, C++, Python, Linux, OpenEmbedded, Bitbake, zsh, Git, Gerrit, Jira]

Software engineering

Telecom

Utveckling och support av telekommjukvara skriven i C. Prototyphantering, testning och felsökning av den senaste mobila telefonteknologin. Drivande av den agila arbetsprocessen. Ansvar för processhanteringen av inkommande fel för olika prototyper samt underhåll och kontinuerlig uppdatering av mjukvaruversioner för kundtestning.

[Git, Gerrit, Debugging, Error Correction, Lollipop, Android, Clear Quest]

Software engineering

Telecom

Utveckling och support av telekommjukvara skriven i C. Prototyphantering, testning och felsökning av den senaste mobila telefonteknologin. Drivande av den agila arbetsprocessen. Ansvar för processhanteringen av inkommande fel för olika prototyper samt underhåll och kontinuerlig uppdatering av mjukvaruversioner för kundtestning.

[Git, Gerrit, Debugging, Error Correction, Lollipop, Android, Clear Quest]