DevOps.

En välfungerande pipeline är a och o för att ett fungerande utvecklingsteam. Inom agil utveckling är det ett måste med CI och CD för att kunna leverera med kvalitet och i tid. Vår bakgrund inom testutveckling ger oss en gedigen kunskap inom dev ops-världen.

Tidigare projekt.

Software engineering

Mobile

Utveckling av ett verktyg för automatisk integration-, regression och prestandatestning. Utveckling och design av alla delar av verktyget, inklusive business logik, databaskommunikation, optimerings- och externa serverprotokoll.

[Python, Android, Java, Ubuntu, PyCharm, Git, Gerrit, Jenkins, RabbitMQ, Continuous Integration, Unit testing, CouchDB, TDD, SQL, Jira]

Software engineering

Fordonsindustri

Design och implementation i C# av testriggkontroll. Testriggen används för mekanisk prototypvalidering och end of line-test inom fordonsindustrin. Projektetet var ett helhetsåtagande från use case-analys till driftsättning. I uppdraget ingick även uppgradering till, och validering av, ny styrelektronik.

[Jenkins, Python, Jenkins pipelines, Gerrit, Groovy, git, Ubuntu, MongoDB, MySQL, Bash]