Cloud.

Molnbaserad infrastruktur är vardagsmat för oss! Vi har expertis inom Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud Platform. Allt från att sätta upp en webbserver, via cloud functions, till att konfigurera DNS-inställningar.

Tidigare projekt.

Software engineering

Machine learning & systemutveckling

Utveckling av ett maskininlärnings ramverk för ett fastighetssystem i form av en webbapplikation på GCP med en React frontend. Ramverkets funktioner inkluderar datauppladdning, modellträning och evaluering samt predicering. Implementationen görs i Python och NodeJs.

[Python, Node, Javascript, scikit-learn, XGBoost, GCP, Firebase, React, Google Apps Script]

Utveckling av ett system för dokumentkategorisering, regression och outliner detection genom användning av Facebooks fastText.. Systemet körs på GCP AI Platform för att underlätta långa träningstider.

[NLP, FastText, Python, Node, scikit-learn, GCP, Firestore, Cloud run, OpenAPI, JWT]

Software engineering

Fastighet

Utveckling av ett maskininlärnings ramverk för ett fastighetssystem i form av en webbapplikation på GCP med en React frontend. Ramverkets funktioner inkluderar datauppladdning, modellträning och evaluering samt prediktering. Implementation görs i Python och NodeJs.

[NLP, FastText, Python, Node, scikit-learn, GCP, Firestore, Cloud run, OpenAPI, JWT]

Machine learning

Machine learning & apputveckling

Utveckling och design av en “mobile first sample gathering” webbapplikation med serverlös backend i Azure. Implementering av model träning och versioning pipeline. Modellerna användes sedan för prediktering av en annan webapplication client genom att använda Tensorflow JS i real-tid. [Python, Node, Tensorflow, Keras, Javascript, Azure (Cosmos DB, Functions)]