Erfarna problemlösare inom software engineering.

Neodev genomsyras av delaktighet, från rekrytering till slutkund. Vår modell, där medarbetarna är delägare i företaget, utgör kärnan i verksamheten. Vi rekryterar bara konsulter som lockas av öppenheten och delaktigheten, och det borgar för kompetenta konsulter som är engagerade i sitt arbete, både ute på uppdrag och inom företaget.

  • Algoritmutveckling
  • Audio
  • Computer vision
  • Machine Learning
  • Nätverksprotokoll
  • Testautomatisering
  • UX design

Tidigare projekt.

Software engineering

Machine learning

Mjukvaruutveckling inom Machine Learning för användning i inbyggda system hos kund inom säkerhetsbranschen. Huvudsakligen med C och C++ som programmeringsspråk och Python samt shell script för utveckling av test- och träningsramverk samt dataanalys.

Software engineering

Machine Learning

Förstudie för att undersöka möjligheten att applicera AI, data science och machine learning-metoder inom ett specifikt område hos kund i mobilbranschen. 

Software engineering

Digitalt ljud

Arbete med en ljudförbättrande algoritm avsedd att köras på mobila enheter. Utvecklings- och utvärderingskod utvecklas i Matlab, CPU-optimerad kod i C++.

Software engineering

3D Grafik

Arbete med datorseende, datorgrafik och bildanalys på system med begränsad hårdvara där målet är 3D-rekonstruktion.  Implementation görs på Linuxmiljö i MatLab, Java, C++ och parallelliseras med openCL och openGL.

Tools development

Software solutions

Applikations- och verktygsutveckling på företag som utvecklar mjukvarubibliotek för modellering. GUI-programmering i Java med SWT/Jface och serverlogik i Python till applikation för kompilering och simulering av modeller. HTML-dokumentationsgenerering i Java med freemarker och jsoup. Dokumentationsvalidering med node.js.

Software engineering

Telecom

Utveckling och support av telekommjukvara skriven i C. Prototyphantering, testning och felsökning av den senaste mobila telefonteknologin. Drivande av den agila arbetsprocessen. Ansvar för processhanteringen av inkommande fel för olika prototyper samt underhåll och kontinuerlig uppdatering av mjukvaruversioner för kundtestning.

Software engineering

Networking

Utveckling av ett system för nätverksstyrning skrivet i Java och C. Fokus på implementation och debugging av diametergränssnitten Gx och Gy. Jobbar i ett team av utvecklare men också i nära kontakt med, och i support av, fältingenjörer som installerar systemet hos kunder över hela världen.

Software engineering

Smartphone app

Produktutveckling i ett startup-bolag med fokus på personsäkerhet.

Design och utveckling av iOS-app skriven i Swift med stort fokus på användarvänlighet samt uppkoppling mot MongoDB-databas för realtidsuppdatering av användardata.

Agilt utvecklingsteam bestående av både front-end- och back-end-utvecklare i nära samarbete.

Test framework

Medtech

Design och implementation av testramverk i Python. Simulering av noder i form av intelligenta mock-ups samt avkodning och loggning av CAN-signaler under systemtest. Utveckling av TCP-interface för skriptning av automatiska knapptryckningar i .NET-användargränssnitt.

Software engineering

ict

Produktutveckling i ett världsledande bolag inom nätverkskameror och video encoders. Skriva drivrutiner och kernel moduler för ett inbyggt Linux system. I arbetet ingår även att driva förstudier för nya funktioner i kameran. Programmering sker i C och Python.

Software engineering

Medtech

Utveckla drivrutiner för styrning av motorer och sensorer i ett medteksystem. Programmering sker i C och miljön är Linux. Projektet drivs agilt och man har möjlighet att påverka allt från hårdvara till användargränssnitt.

Front end engineering

ict

Utveckling och design av webgränssnitt i ett världsledande bolag inom nätverkskameror. Arbete i litet team med att anpassa en webapplikation för specifika produkter.

Test automation

Automotive

Design och implementering av automatiserade testfall i Vector CANoe, för test av elektroniska styrenheter i HIL-riggar. Arbetet bedrivs i agila projekt med tätt samarbete mellan olika utvecklings- och testavdelningar.

Testsystemutveckling

Automotive

Design och implementation i C# av testriggkontroll. Testriggen används för mekanisk prototypvalidering och end of line-test inom fordonsindustrin. Projektetet var ett helhetsåtagande från use case-analys till driftsättning. I uppdraget ingick även uppgradering till, och validering av, ny styrelektronik.