Neodev Vizte.

Neodev Vizte är ett testramverk för Python som kortar utvecklingstiden för ett testsystem. Det har följande tongivande egenskaper:

Test automation framework.

I det användarvänliga webbinterfacet kan man skapa och redigera testsviter, styra exekvering av sviter samt analysera resultat och testernas källkod.

Viztes arkitektur gör det lätt att anpassa till olika typer av testobjekt. Det är lika lätt att sätta upp tester av en växellåda som för en mobiltelefon eller en rörelsesensor.

Testfallen har en tydlig struktur vilket innebär att det går snabbt att skapa nya testfall och att det blir lätt att underhålla existerande testfall. Befintliga funktionstester kan lätt kombineras till nya system- eller integrationstester.

En svits testfall kan exekveras parallellt eller sekvensiellt. Nya testfall skapas enkelt genom att i webbgränssnittet kombinera befintliga tester. Exekveringsordningen mellan parallella testfall bestäms genom att i webbgränssnittet ange inbördes beroenden.